Vi kan hjälpa dig och ditt team med ett speciellt anpassat Solution Selling® program som kombinerar e-trainings, workshops och individuell coaching som gör det effektivt för att öka din lösningsförsäljning och införa en gemensam säljmetod.

Registrera dig och testa vår E-training

TESTA VÅR E-TRAINING

Solution Selling® träning av Sales Makeover

Vad krävs för att bli en professionell säljare? Hårt arbete och lärande av sina erfarenheter är inte alltid tillräckligt ifall du vill lyckas och bli framgångsrik.

Träningen består av tre delar:

  1. E-training
  2. Workshop
  3. Coaching
  4. Individuella uppgifter

Solution Selling® Specialanpassat program

Vi kan hjälpa dig och ditt team med ett speciellt anpassat Solution Selling® program som kombinerar e-trainings, workshops och individuell coaching som gör det effektivt för att öka din lösningsförsäljning och införa en gemensam säljmetod.

Solution Selling® handlar om:

#1 Förstå och ta kontroll över kundens köpprocess
#2 Skapa attraktion och efterfrågan på dina erbjudanden
#3 Hantera säljprocessen hela vägen från prospektering till förhandling

Solution Sellings® sex hörnstenar:

PROBLEM: Varför ska kunden göra något?
MAKT: Vem eller vilka äger makten att ta beslut?
SÄLJPROCESS: Hur kommer kunden att utvärdera?
VÄRDE: Vad är kundens värde av investeringen?
LÖSNING: Vad löser kundens problem?
KONKURRENS: Har vi en konkurrensfördel?

Vi har över 25 års erfarenhet av global försäljning.

Efter avslutad utbildning får du ett internationellt certifikat som visar ett du genomgått Solution Selling® training.

19.900 SEK (EX MOMS)

Träningsdagar 2019

21-22 maj (Advanced) Stockholm

11-12 juni (Advanced) Stockholm

28-29 augusti (Basic) Stockholm

25-26 september (Advanced) Stockholm

23-24 oktober (Basic) Stockholm

21-22 november (Advanced) Stockholm

4-5 december (Basic) Stockholm

Vill du ha mer information?

Terms and conditions

Included in training price are Sales compass, training manual, book “Co-creative selling”,
templates, e-learning and pocket guide. The workshop fee will be invoiced, at 10 days net
payment terms, when signing up for the workshop.

If participant cant come to training the participant can give the training seat att the workshop
to another person or attend another workshop within 12 months from the workshop date.

If the participant can not do any of the actions the participant will pay a cancellation fee of 30% of the workshop fee.